งานกฐินพระราชทาน 64

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น พระกฐินพระราชทาน 2564 ในวัน จันทร์ที่ 15 พฤษจิกายน 2564 เวลา 17:00-19:00 น.

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็น พระกฐินพระราชทาน 2564 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

งานกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประจำปี 2564 ณ วัดทรงศิลา (พระอารามหลวง)
ในวันอังคาร ที่ 16 พฤษจิกายน 2564 เวลา 10:00 น.