งานประชุม อว.

ประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 วันที่ 22 กันยายน 2564